طراحی پورتال و وب‌سایت

پلن پایه

ماژول کنترل محتوا و نقشه سایت (CMS)
ماژولهای مربوط به تنظیمات سما
طراحی گرافیکی + بستن صفحات (تک زبانه)

پلن شرکتی

ماژول کنترل محتوا و نقشه سایت (CMS)
ماژولهای مربوط به تنظیمات سما
طراحی گرافیکی + بستن صفحات (تک زبانه)
ابزار های پیشرفته مدیریتی
فرم ساز آنلاین
پرداخت آنلاین

پلن پیشرفته

ماژول کنترل محتوا و نقشه سایت (CMS)
ماژولهای مربوط به تنظیمات سما
طراحی گرافیکی + بستن صفحات (تک زبانه)
ابزار های پیشرفته مدیریتی
فروشگاه آنلاین + فروش آنلاین
امکانات خبرگزاری آنلاین
فرم ساز آنلاین
پرداخت آنلاین