طراحی پورتال و وب‌سایت

طراحی وب سایت - پلن پایه

ماژول کنترل محتوا و نقشه سایت (CMS)
ماژولهای مربوط به تنظیمات سما
طراحی گرافیکی + بستن صفحات (تک زبانه)

طراحی وب سایت - پلن شرکتی

ماژول کنترل محتوا و نقشه سایت (CMS)
ماژولهای مربوط به تنظیمات سما
طراحی گرافیکی + بستن صفحات (تک زبانه)
ابزار های پیشرفته مدیریتی
فرم ساز آنلاین
پرداخت آنلاین

طراحی وب سایت - پلن پیشرفته

ماژول کنترل محتوا و نقشه سایت (CMS)
ماژولهای مربوط به تنظیمات سما
طراحی گرافیکی + بستن صفحات (تک زبانه)
ابزار های پیشرفته مدیریتی
فروشگاه آنلاین + فروش آنلاین
امکانات خبرگزاری آنلاین
فرم ساز آنلاین
پرداخت آنلاین