ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
625,000 تومان
1 سال
.net
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
780,000 تومان
1 سال
.org
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.co
1,800,000 تومان
1 سال
1,800,000 تومان
1 سال
1,800,000 تومان
1 سال
.biz
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.online
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.market
2,650,000 تومان
1 سال
2,650,000 تومان
1 سال
2,650,000 تومان
1 سال
.store
4,150,000 تومان
1 سال
4,150,000 تومان
1 سال
4,150,000 تومان
1 سال
.shop
2,480,000 تومان
1 سال
2,480,000 تومان
1 سال
2,480,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به رادفان انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains