هاست لینوکس

پکیج زرد
 • حجم دیسک 500 مگابایت
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 10 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 1 عدد
 • دیتابیس 1 پایگاه
 • FTP اکانت 1 عدد
 • پست الکترونیک 1 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel یا Plesk
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
پکیج نارنجی
 • حجم دیسک 750 مگابایت
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 15 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 1 عدد
 • دیتابیس 2 پایگاه
 • FTP اکانت 2 عدد
 • پست الکترونیک 2 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel یا Plesk
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
پکیج سبز
 • حجم دیسک 1024 مگابایت
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 20 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 2 عدد
 • دیتابیس 3 پایگاه
 • FTP اکانت 3 عدد
 • پست الکترونیک 3 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel یا Plesk
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
پکیج آبی
 • حجم دیسک 1536 مگابایت
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 30 گیگابایت
 • پارک دامنه 2 عدد
 • ساب دامنه 3 عدد
 • دیتابیس 4 پایگاه
 • FTP اکانت 4 عدد
 • پست الکترونیک 4 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel یا Plesk
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
پکیج قرمز
 • حجم دیسک 2048 مگابایت
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 40 گیگابایت
 • پارک دامنه 2 عدد
 • ساب دامنه 4 عدد
 • دیتابیس 5 پایگاه
 • FTP اکانت 5 عدد
 • پست الکترونیک 5 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel یا Plesk
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
پاور بلک
 • حجم دیسک 3072 مگابایت
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 50 گیگابایت
 • پارک دامنه 3 عدد
 • ساب دامنه 5 عدد
 • دیتابیس 8 پایگاه
 • FTP اکانت 8 عدد
 • پست الکترونیک 8 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel یا Plesk
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner