سایر خدمات

سئو وب سایت - بسته پایه

افزایش ترافیک سایت
بهبود رتبه کلمات کلیدی
دریافت کلیک و نمایش
رتبه گرفتن کلمات هدف در گوگل
تحلیل و بررسی فصلی رقبا
گزارشات تحلیلی ماهانه
گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
ماهانه ۸ عدد محتوای سئو شده
مشاوره سئو
پشتیبانی از طریق تماس و تیکت

سئو وب سایت - بسته رشد

افزایش ترافیک سایت
بهبود رتبه کلمات کلیدی
دریافت کلیک و نمایش
افزایش رتبه کلمات هدف + مترادف در گوگل
تحلیل و بررسی دو ماهه رقبا
گزارشات تحلیلی ماهانه
گزارشات جایگاه کلمه کلیدی
ماهانه ۱۲ عدد محتوای سئو شده
مشاوره (سئو + افزایش فروش)
پشتیبانی حرفه‌ای از طریق تماس و تیکت

سئو وب سایت - بسته ویژه

افزایش ترافیک سایت
بهبود رتبه کلمات کلیدی
دریافت کلیک و نمایش
افزایش کلمات هدف + مرتبط در گوگل
تحلیل و بررسی ماهانه رقبا
گزارشات تحلیلی ماهانه
گزارشات جایگاه کلمه کلیدی ماهانه
ماهانه ۱۶ عدد محتوای سئو شده
مشاوره (سئو + افزایش فروش + بهبود CRO)
پشتیبانی VIP از طریق تماس و تیکت