سرور مجازی

پلن شماره یک
 • 1024 مگابایت (رم و پردازنده به صورت اختصاصی ارائه می شود) میزان رم
 • 50 گیگابایت (SSD) میزان هارد
 • 35 گیگابایت (ماهیانه) میزان پهنای باند
 • 1 عدد (درصورت درخواست امکان تخصیص بیش از یک آی پی وحود دارد) آی پی اختصاصی
 • دارد (کنسول برای سرورهای لینوکس / ریموت برای سرورهای ویندوز) دسترسی کنسول / ریموت
 • دو هسته ای (XEON W3520) سی پی یو
 • ویندوز - لینوکس (با لایسنس معتبر) سرور
 • افرانت یا OVH دیتاسنتر
پلن شماره دو
 • 1536 مگابایت (رم و پردازنده به صورت اختصاصی ارائه می شود) میزان رم
 • 75 گیگابایت (SSD) میزان هارد
 • 50 گیگابایت (ماهیانه) میزان پهنای باند
 • 1 عدد (درصورت درخواست امکان تخصیص بیش از یک آی پی وحود دارد) آی پی اختصاصی
 • دارد (کنسول برای سرورهای لینوکس / ریموت برای سرورهای ویندوز) دسترسی کنسول / ریموت
 • دو هسته ای (XEON W3520) سی پی یو
 • ویندوز - لینوکس (با لایسنس معتبر) سرور
 • افرانت یا OVH دیتاسنتر
پلن شماره سه
 • 2048 مگابایت (رم و پردازنده به صورت اختصاصی ارائه می شود) میزان رم
 • 150 گیگابایت (SSD) میزان هارد
 • 75 گیگابایت (ماهیانه) میزان پهنای باند
 • 1 عدد (درصورت درخواست امکان تخصیص بیش از یک آی پی وحود دارد) آی پی اختصاصی
 • دارد (کنسول برای سرورهای لینوکس / ریموت برای سرورهای ویندوز) دسترسی کنسول / ریموت
 • دو هسته ای (XEON W3520) سی پی یو
 • ویندوز - لینوکس (با لایسنس معتبر) سرور
 • افرانت یا OVH دیتاسنتر
پلن شماره چهار
 • 3072 مگابایت (رم و پردازنده به صورت اختصاصی ارائه می شود) میزان رم
 • 200 گیگابایت (SSD) میزان هارد
 • 100 گیگابایت (ماهیانه) میزان پهنای باند
 • 1 عدد (درصورت درخواست امکان تخصیص بیش از یک آی پی وحود دارد) آی پی اختصاصی
 • دارد (کنسول برای سرورهای لینوکس / ریموت برای سرورهای ویندوز) دسترسی کنسول / ریموت
 • دو هسته ای (XEON W3520) سی پی یو
 • ویندوز - لینوکس (با لایسنس معتبر) سرور
 • افرانت یا OVH دیتاسنتر
پلن شماره پنج
 • 4096 مگابایت (رم و پردازنده به صورت اختصاصی ارائه می شود) میزان رم
 • 300 گیگابایت (SSD) میزان هارد
 • 150 گیگابایت (ماهیانه) میزان پهنای باند
 • 1 عدد (درصورت درخواست امکان تخصیص بیش از یک آی پی وحود دارد) آی پی اختصاصی
 • دارد (کنسول برای سرورهای لینوکس / ریموت برای سرورهای ویندوز) دسترسی کنسول / ریموت
 • دو هسته ای (XEON W3520) سی پی یو
 • ویندوز - لینوکس (با لایسنس معتبر) سرور
 • افرانت یا OVH دیتاسنتر