هاست ویندوز

پکیج زرد
 • 100 مگابایت (وب سرور: Apache Tomcat or IIS) حجم دیسک
 • 2 گیگابایت (در ماه) ترنسفر ماهیانه
 • 1 عدد پارک دامنه
 • 2 عدد (کنترل پنل پست الکترونیک: MailEnable) تعداد اکانت ایمیل
 • 3 عدد (نوع دیتابیس: MySQL or SQL Server) تعداد دیتابیس
 • 3 عدد FTP و زیر دامنه
 • Plesk 11.5.30 (با لایسنس معتبر) کنترل پنل
 • افرانت یا پارس آنلاین دیتاسنتر
پکیج نارنجی
 • 250 مگابایت (وب سرور: Apache Tomcat or IIS) حجم دیسک
 • 5 گیگابایت (در ماه) ترنسفر ماهیانه
 • 1 عدد پارک دامنه
 • 2 عدد (کنترل پنل پست الکترونیک: MailEnable) تعداد اکانت ایمیل
 • 3 عدد (نوع دیتابیس: MySQL or SQL Server) تعداد دیتابیس
 • 3 عدد FTP و زیر دامنه
 • Plesk 11.5.30 (با لایسنس معتبر) کنترل پنل
 • افرانت یا پارس آنلاین دیتاسنتر
پکیج سبز
 • 500 مگابایت (وب سرور: Apache Tomcat or IIS) حجم دیسک
 • 5 گیگابایت (در ماه) ترنسفر ماهیانه
 • 2 عدد پارک دامنه
 • 4 عدد (کنترل پنل پست الکترونیک: MailEnable) تعداد اکانت ایمیل
 • 5 عدد (نوع دیتابیس: MySQL or SQL Server) تعداد دیتابیس
 • 5 عدد FTP و زیر دامنه
 • Plesk 11.5.30 (با لایسنس معتبر) کنترل پنل
 • افرانت یا پارس آنلاین دیتاسنتر
پکیج آبی
 • 750 مگابایت (وب سرور: Apache Tomcat or IIS) حجم دیسک
 • 8 گیگابایت (در ماه) ترنسفر ماهیانه
 • 2 عدد پارک دامنه
 • 5 عدد (کنترل پنل پست الکترونیک: MailEnable) تعداد اکانت ایمیل
 • 5 عدد (نوع دیتابیس: MySQL or SQL Server) تعداد دیتابیس
 • 5 عدد FTP و زیر دامنه
 • Plesk 11.5.30 (با لایسنس معتبر) کنترل پنل
 • افرانت یا پارس آنلاین دیتاسنتر
پکیج قرمز
 • 1024 مگابایت (وب سرور: Apache Tomcat or IIS) حجم دیسک
 • 8 گیگابایت (در ماه) ترنسفر ماهیانه
 • 3 عدد پارک دامنه
 • 8 عدد (کنترل پنل پست الکترونیک: MailEnable) تعداد اکانت ایمیل
 • 8 عدد (نوع دیتابیس: MySQL or SQL Server) تعداد دیتابیس
 • 8 عدد FTP و زیر دامنه
 • Plesk 11.5.30 (با لایسنس معتبر) کنترل پنل
 • افرانت یا پارس آنلاین دیتاسنتر
پاور بلک
 • 1536 مگابایت (وب سرور: Apache Tomcat or IIS) حجم دیسک
 • 10 گیگابایت (در ماه) ترنسفر ماهیانه
 • 4 عدد پارک دامنه
 • نامحدود (کنترل پنل پست الکترونیک: MailEnable) تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود (نوع دیتابیس: MySQL or SQL Server) تعداد دیتابیس
 • نامحدود FTP و زیر دامنه
 • Plesk 11.5.30 (با لایسنس معتبر) کنترل پنل
 • افرانت یا پارس آنلاین دیتاسنتر