هاست ابری و هاست وردپس

هاست وردپرس - بسته سبز
 • حجم درایو 3 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 100 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 3 عدد
 • دیتابیس 3 پایگاه
 • FTP اکانت 3 عدد
 • پست الکترونیک 3 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel
 • منابع اختصاصی دارد / 3 درصد
 • پشتیبانی فنی وردپرس دارد
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
هاست وردپرس - بسته رشد
 • حجم درایو 5 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 100 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 3 عدد
 • دیتابیس 3 پایگاه
 • FTP اکانت 3 عدد
 • پست الکترونیک 3 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel
 • منابع اختصاصی دارد / 5 درصد
 • پشتیبانی فنی وردپرس دارد
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
هاست وردپرس - بسته آبی
 • حجم درایو 10 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 100 گیگابایت
 • پارک دامنه 2 عدد
 • ساب دامنه 3 عدد
 • دیتابیس 5 پایگاه
 • FTP اکانت 5 عدد
 • پست الکترونیک 5 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel
 • منابع اختصاصی دارد / 5 درصد
 • پشتیبانی فنی وردپرس دارد
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
هاست ابری لینوکس - بسته سبز
 • حجم درایو 5 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 300 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 3 عدد
 • دیتابیس 3 پایگاه
 • FTP اکانت 3 عدد
 • پست الکترونیک 3 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel
 • منابع اختصاصی دارد / 10 درصد
 • SSL رایگان دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
هاست ابری لینوکس - بسته رشد
 • حجم درایو 10 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 300 گیگابایت
 • پارک دامنه 1 عدد
 • ساب دامنه 3 عدد
 • دیتابیس 3 پایگاه
 • FTP اکانت 3 عدد
 • پست الکترونیک 5 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel
 • منابع اختصاصی دارد / 10 درصد
 • SSL رایگان دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner
هاست ابری لینوکس - بسته آبی
 • حجم درایو 15 گیگابایت
 • نوع درایو پرسرعت NVMe نسل 4
 • وب سرور LiteSpeed یا Apache
 • ترنسفر ماهیانه 300 گیگابایت
 • پارک دامنه 2 عدد
 • ساب دامنه 5 عدد
 • دیتابیس 5 پایگاه
 • FTP اکانت 5 عدد
 • پست الکترونیک 8 صندوق
 • سیستم عامل CentOS - CloudLinux
 • کنترل پنل cPanel
 • منابع اختصاصی دارد / 10 درصد
 • SSL رایگان دارد
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • دیتاسنتر برج میلاد یا Hetzner