مراحل دریافت نماد اعتماد الکترونیک

نماد اعتماد الکترونیکی مشخصه ای به منظور اعتماد سازی کاربران در هنگام مراجعه به سایت ها و فروشگاه های اینترنتی می باشد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران وظیفه اعطای نماد اعتماد الکترونیکی را بر عهده دارد. اعطاء این نماد بعد از دریافت کامل مشخصات و مدارک لازمه و تائید شرایط لازم ، صورت می پذیرد.
 
۱- انواع نماد اعتماد الکترونیکی
فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی بر اساس ۵ ستاره پیش بینی گردیده است لیکن در حال حاضر, نماد اعتماد با حداکثر دو ستاره اعطا میشود .
با تکمیل مدل رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی و پیاده سازی آن,  نماد اعتماد الکترونیکی با بیش از دوستاره نیز به کسب و کارهای اینترنتی اعطا خواهد گردید .
پس از ثبت درخواست کسب و کارهای اینترنتی در پرتال نماد , ارزیابی صلاحیت ایشان برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی
آغاز می شود:

۲- ثبت درخواست نماد اعتماد الکترونیکی
* مراجعه به پرتال نماد
* ثبت آدرس دامنه وب سایت کسب و کار اینترنتی
* وب سایت کسب و کار اینترنتی در هنگام درخواست نماد اعتماد الکترونیکی می باید فعال و در حال بهره برداری باشد
.تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز
اطلاعات و مدارک مرتبط با هویت مالک کسب و کار اینترنتی
* اشخاص حقیقی متقاضی نماد اعتماد
* نام و نام خانوداگی
* نام پدر
* کدملی
* شماره شناسنامه
* محل صدرو شناسنامه
* آدرس و شماره تماس ثابت / همراه محل سکونت
* اشخاص حقوقی متقاضی نماد اعتماد
* نوع شخصیت حقوقی
* نام ثبتی
* شناسنامه ملی
* آدرس و شماره تماس ثابت / همراه محل فعالیت شرکت
* تصویر روزنامه رسمی
* تصویر اساسنامه / پروانه فعالیت
* آگهی تغییرات آدرس (درصورت وجود)
* آگهی آخرین تغییرات اسامی اعضای هیات مدیره ( در صورت وجود)
اطلاعات مرتبط با وب سایت کسب و کار اینترنتی
* نام کسب و کار اینترنتی
* آدرس دامنه کسب و کار اینترنتی
* وضعیت ملک (تجاری / اداری/کارگاهی/ مسکونی)
* آدرس پست الکترونیکی کسب و کار اینترنتی
* اطلاعات مرتبط با مکان فعالیت کسب وکار اینترنتی ( آدرس ,کدپستی ,شماره تماس ثابت ,شماره تماس همراه)
* تصویر مجوز فعالیت (حسب نوع فعالیت کسب و کار و کالا و خدمت در حال عرضه)
* نوع / انواع کالا و خدمت درخال عرضه توسط کسب و کار اینترنتی
 
۳- اعطای نماد اعتماد الکترونیکی تک ستاره
* ارزیابی درخواست متقاضی , فرایند ارزیابی صلاحیت کسب وکار اینترنتی برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی آغاز می گردد.
این مرحله شامل دو فرایند مجزاست که به صورت موازی انجام می گیرد.
* تصدیق آدرس و شماره تماس محل فعالیت کسب و کار اینترنتی :
اجرای فرایند تصدیق آدرس و شماره تماس محل فعالیت کسب وکار اینترنتی به مجتمع رهروان ولایت دانشگاه تهران (پیمانکار طرف قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیک) واگذار شده است .
۱- اطلاعات مرتبط با هویت مالک و مکان فعالیت کسب و کار اینترنتی (مطابق موارد اعلام شده توسط متقاضی در پرونده تکمیل شده وی) پس از اخذ موافقت متقاضی نماد , از طریق وب سرویس در اختیار پیمانکار قرار میگیرد.
۲- به منظور تصدیق آدرس , پاکتی حاوی یک کد شناسه یکتا , به آدرس اعلام شده توسط متقاضی , ارسال می گردد.
۳- متقاضی می باید کد مزبور را در سامانه پیمانکار ثبت نماید.
۴- به منظور تصدیق شماره تماس محل فعالیت کسب و کار اینترنی ,متقاضی می باید به سامانه پیمانکار مراجعه نموده و کد شناسه یکتای مندرج در کارتابل خود را با برقراری تماس از طریق همان خط تلفن ثبت شده در پرونده خود , با سامانه تماس پیمانکار اعلام نماید . در صورت برقراری تماس از طریق سایر خطوط و یا عدم اعلام صحیح کد شناسه یکتا  , شماره تماس کسب و کار اینترنی تصدیق نمیگردد.
۵- پس از تصدیق آدرس و شماره تماس , مراتب از طریق وب سرویس از سامانه پیمانکار به سامانه نماد ارسال می گردد.
* مادامی که تصدیق آدرس و شماره تماس متقاضی توسط پیمانکار تایید و اعلام نگردد, اعطای نماد اعتماد االکترونیکی به کسب و کار اینترنتی امکان پذیر نمی باشد .
* در انجام این فرایند , متقاضیان ملزم به پرداخت هزینه پستی ارسال پاکت یک بار در سال می باشند.
* بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته, مقرر شده است این فرایند هر چهار ماه یکبار تکرار شود.
 
* ارزیابی وب سایت کسب وکار اینترنتی
وب سایت کسب و کارهای اینترنتی از سه منظر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه در قالب چک لیست الزامات به اطلاع متقاضی می رسد .
* محتوای وب سایت از حیث مدل کسب و کار و کالا و خدمت عرضه شده
* فرایند فروش و ثبت سفارش
* استاندار صفحات وب سایت
* محتوای وب سایت از حیث مدل کسب و کار و کالا و خدمت عرضه شده

کسب و کارهای اینترنتی در انتخاب مدل کاری و نیز کالا و خدمات از طریق وب سایت خود , مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می باشند . از این رو , وب سایت کسب و کارهای اینترنتی از حیث موارد زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد :
* قانونمندی مدل کسب و کار و تطابق فرایند های کاری اعم از روش های فروش و بازاریابی اعمال شده توسط کسب و کارهای اینترنتی با قوانین
* عدم فروش کالا و ارائه خدمت فاقد مجوز و با ممنوعه
* عدم نمایش تصاویر و تبلیغات مغایر شئونات اسلامی در وب سایت .
* عدم درج تبلیغات غیر قانونی در وب سایت .
* عدم استفاده از آرم و نشان های دولتی توسط کسب و کارهای متعلق به بخش خصوصی
* فرایند فروش و ثبت سفارش
۱- ارائه مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کامل کالا و خدمات عرضه شده (به صورت مستند و فاقد بزرگنمایی)
۲- درج قیمت / تعرفه کالا و خدمات در وب سایت
۳- اعلام کلیه هزینه هایی که در فرایند خرید کالا و خدمت ,  خریداران ملزم به پرداخت آنها می باشند.
۴- فراهم بودن امکان انتخاب و ثبت سفارش به صورت بر خط از طریق وب سایت
۵- نمایش کلیه اطلاعات مربوط به معامله در قالب پیش فاکتور به خریدار , پیش از ثبت نهایی سفارش و مدت زمان اعتبار پیشنهاد (پیش فاکتور)
۶- ارائه کد رهگیری سفارش به خریدار
* استاندارد صفحات وب سایت
وب سایت کسب و کارهای اینترنتی در راستای اطلاع رسانی دقیق و کامل به مصرف کنندگان می باید دارای تب/لینک های متعارف درباره ما , تماس با ما و قوانین و مقررات باشند .
۱- تب / لینک درباره ما حاوی اطلاعات هویتی مالک کسب وکار و فهرست مجوزهای اخذ شده
۲- تب / لینک تماس با ما حاوی اطلاعات تماس و آدرس کسب و کار اینترنتی
۳- تب / لینک قوانین و مقررات شامل مقررات و شرایطی که خریدار پیش از انجام فرایند ثبت سفارش و خرید می باید از آنها مطلع باشد .
* اخذ مدارک فیزیکی و تعهدنامه از متقاضیان نماد

متقاضیان نماد الکترونیکی پس از تایید ارزیابی درخواست , می باید مدارک زیر را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال نماید :
۱- کپی برابر اصل کلیه مدارک بارگذاری شده در پرونده خود.
۲- فرم تعهد نامه تکمیل و گواهی امضا شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی دال بر التزام به موارد ذیل:
* رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ناظر به عرضه کالا و خدمات در محیط الکترونیکی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت , معدن و تجارت یا سایر نهاد های ذیصلاح ابلاغ گردیده یا در آینده ابلاغ می گردد.
* درج نماد اعتماد الکترونیکی در صفحه اصلی وب سایت کسب و کار اینترنتی.
* رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی مشتریان
* رسیدگی به شکایات مشتریان
* اعلام فوری هر گونه تغییر در اطلاعات ارائه شده جهت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
* اجرای تعهدات خود در قرارداد منعقد با مشتری.
* اعلام هرگونه تغییر در موضوع قرارداد منعقده با مشتری به وی , فراهم نمودن امکان انصراف مشتری از قرارداد بدون تحمیل هر گونه هزینه و تعهد به وی و ارائه تاییدیه فسخ قرارداد.
* فراهم بودن امکان بازدید نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بدون اعلام و کسب اجازه قبلی, در بین ساعات ۸ تا ۱۶ از محل تمرکز فعالیت کسب و کار .
* در صورت نقض عمدی یا غیر عمدی تعهدات مذکور , حق تعلیق با سلب نماد اعتماد برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محفوظ بوده و مسئولیت پاسخگویی و جلب رضایت شاکی با کسب و کار اینترنتی و دارنده نماد اعتماد الکترونیکی خواهد بود.
استعلام صلاحیت فردی متقاضیان نماد از پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا:
در آخرین مرحله از فرایند اعطای نماد الکترونیکی , صلاحیت فردی متقاضیان نماد از پلیس نظارت براماکن عمومی ناجا استعلام میگردد.

- اعطای نماد اعتماد به متقاضیان نماد , منوط به تایید صلاحیت فردی ایشان توسط پلیس مزبور می باشد .
- متقاضیان رد صلاحیت شده , مشروط به ارائه مدارک مثبته شامل حکم تبرئه , برگه اجرای حکم صادره شده توسط دادگاه و یا هر گونه سند دال بر رفع مشکل سو سابقه ,می توانند درخواست بررسی صلاحیت خود را از طریق پرتال نماد ارائه نماید .

۴- نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره
در صورتی که علاوه بر احراز شرایط مذکور , گواهی امنیتی SSL در کلیه صفحات وب سایت که در آنها از مصرف کننده اطلاعاتی اخذ می گردد , نصب شده باشد , نماد اعتماد دو ستاره اعطا خواهد شد .
  • 5 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟