نرم افزارهای اتوماسیون

اتوماسیون مبتنی بر وب شرکت رادفان
اتوماسیون آموزشی
دبیرخانه و فرم‌ساز آنلاین شرکت رادفان
اتوماسیون مبتنی بر وب برگزاری همایش

ثبت نام آنلاین
دریافت مقالات و آثار
داوری مقالات و آثار
درگاه پرداخت آنلاین
پنل ارسال پیامک و ایمیل
رزرو و مدیریت کارگاه ها
رزرو و مدیریت اسکان
سیستم مدیریت مالی
مدیریت سطوح دسترسی