امام خمینی (ره)

دست‌ها بالا می‌رود؛ بالاتر از تمام اندیشه‌های انسان. گویی افق را می‌کاود تا سپیده روشن امید را از فراسوی تاریک یأس در پهنه آسمان دل بگسترد. هنوز «خورشید» باقی است، در حاشیه آسمان، کناره ... بیشتر »

3rd Jun 2016